BIOMECHATRONICS

Inovační vzdělávací nástroje v mechatronice a biomechatronice

Projekt Inovační vzdělávací nástroje v mechatronice a biomechatronice je realizován
v rámci programu Leonardo da Vinci.

Cílem projektu je rozvoj mezioborových zkušeností a dovedností zaměstnanců
v technických profesích.

Náplní projektu je transfer know-how v oblasti mechatronických kurzů ze Slovinska do
České republiky a rozšíření vzdělávacího programu o kurzy Biomechatroniky zaměřené na
využití mezioborových kompetencí v sektoru zdravotnictví.

Projekt je realizován v konsorciu partnerů: STROJCAR (žadatel), DC VISION
(koordinátor), Šolski center Ptuj ze Slovinska, ZTS - Centrum rozvoje technologie
struktury regionu Riesa-Grossenhain v Německu a Rekvalifikační centrum Opava s.r.o.

Informace o projektu