BIOMECHATRONICS

Setkání partnerů

Zástupci partnerů projektu ze Slovinska, Německa a České republiky se setkali v únoru 2012 v technologickém centru v Glaubitz (Německo).

Zástupci partnerů projektu ze Slovinska, Německa a České republiky se setkali v únoru 2012 v technologickém centru v Glaubitz (Německo). Toto setkání se uskutečnilo v rámci projektu “Inovační vzdělávací nástroje v mechatronice a biomechatronice", financovaného Evropskou komisí.

Partneři si vzájemně vyměnili informace o dosavadních výsledcích projektu a diskutovali o dalších krocích. 

Poté všichni společně navštívili výcvikové středisko Region Riesa a University of Cooperative Education Riesa. Společně se zástupci těchto vzdělávacích institucí zde byla projednána možnost propojení projektu v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Dosud byly v rámci projektu vyvinuty 3 manuály pro účastníky - Programování CNC strojů (Mechanika), Pneumatika a Hydraulika, a Elektronika a Biomechatronika. Tyto manuály byly následně přeloženy do všech tří partnerských jazyků a také do angličtiny.

Další setkání partnerů je plánováno na květen 2012, kde se v současné době připravuje laboratoř mechatroniky.

Pro další informace navštivte webové stránky projektu: www.biomechatronics.eu, nebo kontaktujte Dagmar Palzerovou na +420 553 654 816.