BIOMECHATRONICS

Partneři

Žadatelská organizace a příjemce dotace 

STROJCAR, s.r.o.  

STROJCAR s.r.o. je česká výrobní společnost, zabývající se přesným obráběním na CNC frézkách a lisováním plechů především pro vývoj automobilového průmyslu a pro letecký průmysl. Společnost zajišťuje dodávky lisovacích nástrojů pro složité a rozměrné díly při lisování.

Zákazníky STROJCAR s.r.o. jsou vývojová oddělení výrobců automobilů, dodavatelé automobilového průmyslu a další. Vlastní certifikát ISO 9001:2000.

Během své existence společnost dosáhla pozice vysoce kvalitního a spolehlivého dodavatele v automobilovém a leteckém průmyslu (Boeing, Airbus, Embraer atd.). Toto je připisováno vysoké profesionalitě, dovednostem a zkušenostem týmu top specialistů stejně jako moderním technologiím, které vytváří předpoklady budoucího růstu konkurenceschopnosti a kvality výroby s cílem neustále zvyšovat spokojenost svých zákazníků.

 

Partneři projektu

DC VISION, s. r. o.

DC VISION je poradenská firma působící v oblasti strategického řízení, řízení změn, rozvoje prodeje a marketingu a projektového řízení. Od roku 1997 tato malá firma realizovala více než 100 projektů v oblasti lidských zdrojů, managementu změn, projektového managementu a implementace lean procesů.

DC VISION je aktivní v poradenství a v projektech podporujících zaměstnanost nejen skrze úřady práce. Firma zrealizovala celou řadu projektů z oblasti lidských zdrojů zaměřených na zlepšování efektivity politiky zaměstnaností a prevence dlouhodobé nezaměstnanosti. Projekt jako např. Rekvalifikační centrum pro přesné obrábění pro nezaměstnané v Moravskoslezském kraji, školení Programování na CNC strojích pro lektory nebo projekt Labour Pool jsou perfektním příkladem těchto aktivit. DC VISION se také podílí na velkých vzdělávacích projektech pro malé a střední podniky a nadnárodní společnosti. 


School Centre Ptuj
 

School Center Ptuj (SC Ptuj) zahrnuje 5 nezávislých pedagogických škol na úrovni středního odborného vzdělávání v oblasti strojního inženýrství, elektrotechniky, zemědělství a ekonomiky. Na vyšších odborné škole nabízí další vzdělávání v oblasti mechatroniky, zemědělství a ekonomiky. Se svou dlouholetou tradicí odborného vzdělávání si je SC Ptuj vědom problémům ve výše uvedených oblastech. Tím, že centrum je v kontaktu s firmami z lokálního i širšího prostředí, je tak v neustálém kontaktu i s problémy těchto firem pokud jde o nedostatek pracovních sil ve specifických oblastech, které tak ohrožují konkurenceschopnost těchto firem. SC Ptuj se snaží přispět v tomto projektu dlouhodobému zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a tím také nepřímo zvyšuje ekonomický růst v oblastech, kde některá povolání jsou v nedostatku.


ZTS - Technology Center Region of Riesa - Grossenhain Ltd.
 

ZTS-centrum rozvoje struktury technologie regionu Riesa-Grossenhain je provozovatelskou společností technologicky orientovaného zakládajícího centra (TGZ) v okrese Míšeň, v Sasku.

Zaměření centra:

Zlepšení sociální a ekonomické struktury okresu Míšeň se specifickou podporou konkrétních technologií orientovaných na transfer technologií, poradenství a vzdělávací projekty stejně tak jako řešení a podpora technologií orientovaných na zakladatele nových podniků a nových technologií v TGZ a v regionu.

Podpora inovačních projektů v malých a středních podnicích v tomto regionu a Sasku, a to zejména v oblasti nových technologií.

Rozvoj technologií inovační energetiky. Provoz první solární klimatizace v Německu.

Provoz 3D – Laserová aplikace a demonstrační centrum. 

ZTS také nabízí celou řadu dalších vzdělávacích aktivit a kurzů v oblasti nových technologií a vývoje.


Rekvalifikační centrum Opava, s.r.o.

Rekvalifikační centrum Opava, s.r.o. (RCO) bylo založeno jako vzdělávací společnost zaměřující se na výrobu a praktické školení pro techniky CNC. Od roku 2007 se RCO zaměřuje na výrobu malých sérií výrobků pro automobilový průmysl a letecký průmysl, zejména pro Airbus a Boeing ve spolupráci s dalšími českými firmami. Výroba se stává stále vyšší a vyšší částí jeho aktivit a role v tomto projektu je zaměřena na praktické testování výsledků projektu.