BIOMECHATRONICS

Projekt

Projekt je zaměřen na rozvoj mezioborových znalostí a dovedností zaměstnanců v technických profesích. Kurz „mechatronika“ kombinuje odborné dovednosti v mechanice a elektronice. Partneři projektu podporují zvyšování kvality a inovace v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím rozvoje a předávání nového přídavného tréninku zaměřeného na biomechatroniku, a to konkrétně na její využití v mezioborových kompetencích v oblasti zdravotnických pomůcek.

Partneři chtějí zlepšovat kvalitu a zvýšit objem spolupráce nejen mezi vzdělávacími institucemi, ale také mezi výrobci v různých oborech a mezisektorových odvětvích. S ohledem na výzkum podporovaný Evropskou komisí INNOVA EUROPE (2007, rámcový program 6), nejvíce inovativní podniky jsou statisticky mezi různými odvětvími. České strojírenské firmy jsou většinou zaměřeny na automobilový průmysl a kombinace mechaniky a elektroniky by takovýmto firmám měla otevřít nové perspektivy. Bio-přídavný modul by měl inspirovat marketingová oddělení, aby se podívala na nové segmenty trhu, přijímala více odborníků se zkušenostmi z jiných disciplín.

Cílem projektu je transfer know-how kurzů mechatroniky ze Slovinska do České republiky a adaptabilita místním poměrům.

Doba trvání projektu

1. říjen 2010 – 30. září 2012

Cílem projektu je transfer know-how kurzů mechatroniky ze Slovinska a jejich adaptace do konkrétních podmínek zaměstnavatelů v regionech partnerů projektu, a to v České republice a v Německu. Dále je cílem zpřístupnění kurzů studentům a zaměstnancům ve formě e-learningové aplikace a rozvoj modulů biomechatroniky jako disciplíny otevírající nové možnosti a přinášející nové zákazníky lokálním firmám.

Specifické cíle projektu:

- Převedení slovinského modelu na český kurz, kde zkušenosti slovinských a německých partnerů jsou stěžejní pro vybrání praktických částí kurzů mechatroniky a kde je nutná podpora českých partnerů k tomu, aby se kurz plně rozběhnul

- Vývoj specifického přídavného kurzu biomechatroniky, který se bude zaměřovat na užití mechatronické profese v sektoru zdravotnických pomůcek

- Získání české akreditace pro kurzy celoživotního vzdělávání pro dospělé

- E-learningová základna podporující individuální přístup k učení studentům a zaměstnancům (třídy založené na koučinku) s online přístupem 24/7 pro všechny studenty

Cílové skupiny na které se projekt zaměřuje:

- Zaměstnanci malých a středních podniků ve strojírenství,

- Studenti technických škol,

- Praktikanti škol,

- Manažeři malých a středních podniků,

- Vzdělávací instituce,

- Školitelé.