BIOMECHATRONICS

Doma

Inovativna orodja za učenje za Mehatroniko in Biomehatroniko se izvajajo v okviru programa Leonardo da Vinci.

Namen projekta je razviti interdisciplinarna znanja in izkušnje zaposlenih v tehničnih poklicih.

Vsebina projekta je prenos know-how tečajev mehatronike iz Slovenije v Češko republiko in razširiti izobraževalne tečaje Biomehatronike, ki so osredotočeni na uporabo interdisciplinarne kompetence v zdravstvenem sektorju.

Projekt izvaja konzorcij naslednjih partnerjev: STROJCAR (prijavitelj), DC VISION (koordinator), Šolski center Ptuj v Sloveniji, ZTS - Zentrum für Technologiestrukturentwicklung v Nemčiji in Center za prekvalifikacijo Opava.

Infromacije o projektu