BIOMECHATRONICS

Projekt

Projekt se osredotoča na razvoj interdisciplinarnega znanja in spretnosti zaposlenih v tehničnih poklicih. Tečaj "mehatronike" združuje poklicne spretnosti v mehaniki in elektroniki. Partnerji nameravajo podpreti izboljšave v kakovosti in inovacijah na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo razvoja in prenosa novih add-on modulov usposabljanja, osredotočenih na biomehatroniko, bolj specifičnih pri uporabi interdisciplinarnih pristojnosti na področju medicinskih pripomočkov.

Partnerji nameravajo izboljšati kakovost in povečati obseg sodelovanja ne samo med izobraževalnimi institucijami, temveč tudi med proizvajalci na različnih medsektorskih področjih. Odraz raziskovanja ob podpori Evropske komisije EUROPE INNOVA (2007, okvirni program 6), so najbolj inovativna podjetja statistično med različnimi sektorji. Češka strojna podjetja so večinoma osredotočena na avtomobilski sektor in kombinacija mehanike in elektronike bi naj odprla nove perspektive za podjetja. Bio-addon modul bi moral spodbuditi oddelke za trženje, da iščejo nove tržne segmente, da bi zaposlili več strokovnjakov z izkušnjami v drugih disciplinah.

Namen projekta je prenos znanja na tečajih mehatronike iz Slovenije v Češko republiko in prilagoditev lokalnim razmeram.

Trajanje projekta
1. oktober 2010 - 30. september 2012

Namen projekta je prenos znanja iz tečajev mehatronike iz Slovenije in prilagoditev le-teh posebnim zahtevam delodajalcev v regijah, ki sodelujejo v projektu iz Češke in Nemčije ter dostopnost za študente in zaposlene v obliki aplikacije e-učenja in za razvoj novih modulov na Biomehatroniki kot discipline odpiranja novih trgov in zagotavljanje novih strank lokalnim podjetjem.

Posebni cilji projekta:

- Pretvoriti v slovenski model v češki tečaj.Izkušnje slovenskih in nemških partnerjev, ki so potrebni za izbiro praktični del tečaja mehatronike in podporo češkega partnerjev za nastavitev usposabljanja.
- Razviti poseben tečaj za biomehatroniko, ki bo osredotočen na uporabo mehatronike v sektorju za medicinske naprave.
- Za pridobitev češke akreditacije za tečaj za vseživljenjsko učenje za odrasle.
- Platforma e-učenja, ki podpiraj individualni pristop za študente in zaposlene in on-line 24 urna učna pomoč udeležencem.

Ciljna skupina/Upravičenci

• Zaposleni v malih in srednjih podjetjih v strojništvu,
• Študenti tehničnih šol,
• Pripravniki v šoli,
• Brezposelni,
• Menedžerji MSP,
• Izobraževalne inštitucije,
• Vodje usposabljanj.